Washing Instructions

Sköter man sitt vackra & sköna sidenplagg rätt är det lätt att tvätta och använda siden! 

 

 • Tvätta inte siden för ofta! Vädra gärna istället för att tvätta. Siden håller sig fräscht mycket längre än andra material tack vare att silkesfibern är glatt.

 • Använd ALLTID enzymfritt tvättmedel anpassat för siden eller ylle!

 • Använd inte sköljmedel!

 • OBS! Viktigt att färgsortera för att hålla färger klara.

 • Siden går att stryka på ganska hög värme. Ånga fungerar också bra.
   

 

BUT Please pay special attention to the following instructions:

 • Don´t spray silk with perfume or deodorant

 • Avoid exposing the silk to direct sunlight for longer periods of time

 • Don’t spray silk with water while ironing

 • Don’t treat individual stains with water

 • Never wring dry and don´t use tumbler.

 

Machine Washing
 • If you wish to machine wash silk, use program for wool and silk.

 • Do not use detergents that contain enzymes and br ighteners

 • Always separate your colors

 

Observe these considerations and you will enjoy your silk products for a very long time.